Privacybeleid NARAMEE | DE VERZACHTING

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28/08/2018.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van NARAMEE | DE VERZACHTING. U dient zich ervan bewust te zijn dat NARAMEE | DE VERZACHTING niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
NARAMEE | DE VERZACHTING respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van NARAMEE | DE VERZACHTING of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van NARAMEE | DE VERZACHTING of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van [Bedrijfsnaam] of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ““services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Naramee
Berkenstraat 24, 9910 Ursel
0473 53 84 14
[email protected]

 

Disclaimer e-mail

De inhoud van de e-mail berichten en de bijgevoegde bestanden is strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of de e-mail per vergissing hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en de e-mail en de bijgevoegde bestanden te vernietigen.

De afzender van de e-mail kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de e-mail en de eventuele bijlagen, noch voor fouten en vertragingen in de transmissie van de e-mail noch voor virussen die deze e-mail zou kunnen bevatten.

De auteur van de e-mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de beschikbare informatie. Elke e-mail uitgaande van NARAMEE | DE VERZACHTING heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen.

Disclaimer website

Algemeen

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden zoals hieronder vermeld. NARAMEE | DE VERZACHTING heeft te allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, gegevens en het materiaal dat op deze website wordt getoond en de namen en logo’s zijn en blijven eigendom van NARAMEE | DE VERZACHTING, tenzij expliciet anders is vermeld. De teksten, afbeeldingen, items en de volledige inhoud getoond op de website worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het auteursrecht, de merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten inzake deze website en van de informatie op deze website behoort, tenzij expliciet anders vermeld, toe aan: NARAMEE | DE VERZACHTING met zetel te Berkenstraat 24, 9910 Ursel.

Niets van het materiaal mag worden gebruikt, gereproduceerd, gekopieerd of doorgestuurd tenzij voor persoonlijk gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NARAMEE | DE VERZACHTING.

Aansprakelijkheid

NARAMEE | DE VERZACHTING streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig en volledig mogelijk samen te stellen en de informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kan niet altijd voorkomen worden dat de informatie onvolkomenheden bevat. NARAMEE | DE VERZACHTING kan niet garanderen dat de informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen. NARAMEE | DE VERZACHTING kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit de raadpleging van deze website en/of het gebruik van de informatie die er wordt meegedeeld. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Alle aangeboden informatie of advies is louter algemeen en indicatief. De informatie is niet gericht tot individuele personen en kan niet als diagnose, therapie of advies dienen.

NARAMEE | DE VERZACHTING kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.

Beweringen en meningen, al dan niet geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of NARAMEE | DE VERZACHTING in het algemeen.

NARAMEE | DE VERZACHTING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door NARAMEE | DE VERZACHTING op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

Verwijzingen

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. NARAMEE | DE VERZACHTING kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de privacypolitiek, noch voor de inhoud en de kwaliteit van deze websites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. Een link houdt niet noodzakelijk in dat NARAMEE | DE VERZACHTING en de uitbaters van deze websites op de één of andere manier samenwerken of dat NARAMEE | DE VERZACHTING de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Privacy

NARAMEE | DE VERZACHTING verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt er verstaan “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. NARAMEE | DE VERZACHTING verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken.

Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.

U beschikt over een recht van inzage tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die opgenomen zijn in onze verwerkingen. Indien nodig kan u vragen om verbetering van de gegevens via [email protected]

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

 

Verwerking van persoonsgegevens

De toegang tot en het gebruik van deze website  zijn onderworpen aan de naleving en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen en disclaimers in dit document. Door gebruik te maken van de site stemt u uitdrukkelijk en zonder beperking in met deze voorwaarden, bepalingen en disclaimers.

1 Verantwoordelijke entiteiten

NARAMEE | DE VERZACHTING, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Berkenstraat 24, 9910 Ursel met ondernemingsnummer BE 403.167.335, beheert deze site.

2 Gebruik van informatie – intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van deze site is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van NARAMEE | DE VERZACHTING en/of de aanbestedende overheden.
“NARAMEE | DE VERZACHTING” en andere namen van producten en/of diensten waarnaar op deze site wordt verwezen, zijn gedeponeerde handelsmerken van NARAMEE | DE VERZACHTING of haar zusterbedrijven. U mag geen informatie, software, producten of diensten die u via deze site verkrijgt wijzigen, kopiëren, distribueren, overbrengen, verspreiden, representeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, overdragen of verkopen, noch daarvan afgeleide werken schrijven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NARAMEE | DE VERZACHTING.

3 Op de site gepubliceerde informatie

De informatie op deze site is afkomstig van betrouwbare bronnen. NARAMEE | DE VERZACHTING kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig, juist en/of actueel is. Bovendien kunnen de informatie, producten en diensten op deze site technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. NARAMEE | DE VERZACHTING of haar zusterbedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit mogelijk inadequate, onjuiste, achterhaalde of onvolledige informatie die op deze site wordt getoond.
Bovendien vormt de informatie op deze site op geen enkele wijze een advies met betrekking tot financiën, management, personeelsorganisatie of een aanbeveling van welke aard dan ook: de gegevens die op deze site beschikbaar zijn gemaakt zijn louter ter informatie. Voor specifiek advies op maat van uw situatie kunt u contact opnemen met de betreffende verkoopafdeling.
De gebruiker zal deze informatie op eigen risico gebruiken, met gezond verstand en kritisch denkend in het licht van zijn persoonlijke situatie. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de verbintenissen die hij aangaat.

4 Verantwoordelijkheid van de gebruiker van de diensten

4.1 Algemeen:

De gebruiker is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computeruitrusting, modem, telefoonlijn en internettoegang.

4.2 Diensten voor de uitvoering van transacties

Een deel van deze site kan gewijd zijn aan de verwerving, het gebruik en de raadpleging van producten en diensten van NARAMEE | DE VERZACHTING of haar zusterbedrijven.
Gebruikers zijn zich er ten volle van bewust dat zij zich ertoe verbinden dit deel van de site als een goede huisvader en in overeenstemming met de geldende regels, wetten, voorschriften en gebruiken te gebruiken.
De gebruiker verbindt zich ertoe NARAMEE | DE VERZACHTING zo snel mogelijk op de hoogte te brengen in geval van moeilijkheden bij het versturen of bevestigen van een bestelling.
In geval van wijziging van de eigen administratieve gegevens dient de gebruiker NARAMEE | DE VERZACHTING hiervan binnen 8 dagen in kennis stellen.

5 Links en hypertekst

NARAMEE | DE VERZACHTING of haar zusterbedrijven zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hyperlinks die zouden worden gemaakt vanaf websites van derden op het internet via de NARAMEE | DE VERZACHTING-site.
Elke hyperlink naar de NARAMEE | DE VERZACHTING-site vanaf een andere website moet vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk door NARAMEE | DE VERZACHTING worden goedgekeurd.
Bovendien kan de NARAMEE | DE VERZACHTING-site links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend voor het gemak van de gebruikers. NARAMEE | DE VERZACHTING heeft geen controle over deze websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Het opnemen van deze links betekent niet dat NARAMEE | DE VERZACHTING of haar zusterbedrijven de inhoud van deze sites onderschrijven.

6 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

1 Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en rechtsgrond

NARAMEE | DE VERZACHTING verzamelt persoonsgegevens van personen die zich inschrijven, met het oog te informeren over alle aspecten van dienstverlening. Als u meer informatie wenst over ons beleid met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, raden wij u aan de volgende tekst te lezen.

2 Categorieën van gegevens en bewaartermijn

De gebruiker vindt hieronder informatie over de categorieën van persoonsgegevens die door NARAMEE | DE VERZACHTING worden verwerkt en de duur van de bewaring van deze gegevens.

Uw volledige naam.

Technische gegevens (IP-adres van het toestel)

Eventueel: uw contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres.

 3 Toegang tot de gegevens

De veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de gebruiker zijn voor NARAMEE | DE VERZACHTING van groot belang. NARAMEE | DE VERZACHTING beperkt de toegang tot de persoonsgegevens van de gebruiker daarom tot het personeel van NARAMEE | DE VERZACHTING dat deze gegevens moet kennen om verzoeken van de gebruiker te kunnen verwerken of de overeengekomen dienst aan de gebruiker te kunnen verlenen.

NARAMEE | DE VERZACHTING kan echter wel de persoonsgegevens van de gebruiker doorgeven aan geautoriseerde dienstverleners (bijvoorbeeld dochterondernemingen van de NARAMEE | DE VERZACHTING-groep of technische dienstverleners (hosting, onderhoud)) die NARAMEE | DE VERZACHTING gebruikt voor het verlenen van haar diensten.

NARAMEE | DE VERZACHTING machtigt deze dienstverleners niet om de gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve voor zover dit noodzakelijk is om de diensten namens NARAMEE | DE VERZACHTING uit te voeren.

4 Rechten van de gebruiker

De gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek via e-mail naar [email protected]

De gebruiker heeft de verschillende rechten die in de onderstaande tabel zijn vermeld:
RECHT VAN TOEGANG Gebruikers kunnen om toegang tot hun Persoonsgegevens verzoeken. De gebruiker kan ook verzoeken om onnauwkeurige Persoonsgegevens te corrigeren of onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen.
Gebruikers kunnen alle beschikbare informatie over de herkomst van hun Persoonsgegevens opvragen en kunnen een kopie van hun door NARAMEE | DE VERZACHTING verwerkte Persoonsgegevens opvragen.
RECHT OP VERGETELHEID In voorkomend geval laat het recht om vergeten te worden de gebruiker toe om zijn Persoonsgegevens te laten verwijderen indien:
(i) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;
(ii) de gebruiker besluit zijn toestemming in te trekken;
(iii) de gebruiker bezwaar maakt tegen een geautomatiseerde verwerking waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties;
(iv) zijn Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
(v) zijn Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
(vi) het wissen ervan verplicht is met oog op de naleving van de toepasselijke wetgeving.
RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING In voorkomend geval kan de gebruiker vragen om de verwerking te beperken wanneer:
(i) hij de juistheid van de Persoonsgegevens betwist;
(ii) NARAMEE | DE VERZACHTING geen Persoonsgegevens meer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden;
(iii) hij om gegronde redenen tegen de verwerking bezwaar maakt.
RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS In voorkomend geval mag de gebruiker vragen dat zijn Persoonsgegevens mogen overgedragen worden die hij aan NARAMEE | DE VERZACHTING in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm heeft overgemaakt. Hij heeft het recht om deze Persoonsgegevens aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat NARAMEE | DE VERZACHTING dit mag beletten, indien:
a) de verwerking van zijn Persoonsgegevens berust op een toestemming of contract; en
b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
Gebruikers hebben ook het recht om hun Persoonsgegevens rechtstreeks aan een derde partij van hun keuze door te geven (indien dit technisch mogelijk is).

RECHT VAN BEZWAAR TEGEN VERWERKING IN HET KADER VAN DIRECT MARKETING De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken (“recht op terugtrekking”) tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens (met inbegrip van profilering of commerciële communicatie). Wanneer NARAMEE | DE VERZACHTING de Persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt op basis van zijn toestemming, kan de Gebruiker zijn toestemming te allen tijde intrekken.
RECHT OM NIET TE WORDEN ONDERWORPEN AAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING De gebruiker heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering gebaseerd besluit, waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.
RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT Indien de gebruiker een klacht heeft met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan hij het formulier voor klachten/verzoeken invullen en verzenden of zijn klacht per e-mail of post sturen in overeenstemming met NARAMEE | DE VERZACHTING’s globale beleid betreffende het beheer van klachten/verzoeken. Indien de gebruiker niet tevreden is met de reactie van NARAMEE | DE VERZACHTING, kan hij of zij andere verhaalsmogelijkheden zoeken door contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit of rechtbank. Hij kan in het bijzonder contact opnemen met de leidende toezichthoudende autoriteit van NARAMEE | DE VERZACHTING, de Belgische toezichthoudende autoriteit “CBPL” (www.privacycommission.be).

In geval van wijziging van de eigen administratieve gegevens dient de gebruiker NARAMEE | DE VERZACHTING hiervan binnen een maand in kennis stellen.
Voor meer informatie kan de gebruiker zich wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

5 Beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens

NARAMEE | DE VERZACHTING verbindt zich ertoe alle technische of organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om de persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of aan onbevoegde derden worden meegedeeld.

Gebruik van cookies
Op de harde schijf van de computers die toegang krijgen tot de NARAMEE | DE VERZACHTING-site worden één of meerdere cookies geplaatst. Een cookie is een klein bestand dat wordt uitgegeven door een server die door een gebruiker wordt geraadpleegd en op zijn harde schijf wordt opgeslagen. Cookies die door de NARAMEE | DE VERZACHTING-site worden verzonden, registreren informatie over de navigatie op de NARAMEE | DE VERZACHTING-site vanaf de computer waarop de cookie wordt opgeslagen (de geraadpleegde pagina’s, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) en maken het mogelijk om de opeenvolgende bezoeken van de bezoekers te identificeren, in het bijzonder om deze laatste te personaliseren.
NARAMEE | DE VERZACHTING streeft er daarom naar om het recht van de gebruikers om cookies te weigeren te waarborgen. Personen die verbinding hebben gemaakt met de NARAMEE | DE VERZACHTING-site kunnen zich verzetten tegen de registratie van cookies door de opties van de browsersoftware op hun computer aan te passen (rubriek voorkeuren voor Netscape, en Internet Options voor Internet Explorer). NARAMEE | DE VERZACHTING vestigt echter de aandacht van de gebruikers op het feit dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten van de NARAMEE | DE VERZACHTING-site kan worden gewijzigd of zelfs onmogelijk kan worden gemaakt. Geen enkele cookie bevat informatie die het mogelijk maakt om telefonisch, per e-mail of per post gecontacteerd te worden.

7 Privacy- en vertrouwelijkheidsbeleid

NARAMEE | DE VERZACHTING behoudt zich het recht voor om informatie met betrekking tot berichten, zoals inhoud, bron of bestemming, te controleren en te beoordelen indien zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat dergelijke communicatie geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op illegale of onwettige activiteiten, of indien zij orders heeft ontvangen van de bevoegde autoriteiten. Tenzij de controle wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag NARAMEE | DE VERZACHTING enkel controle uitoefenen over berichten van openbare of niet-vertrouwelijke aard, d.w.z. informatie op een webpagina, berichten op discussieforums of in computermailings, zonder dat deze lijst uitputtend is.
NARAMEE | DE VERZACHTING kan de nodige maatregelen treffen voor een goed beheer van het IT-systeem. In dit verband heeft ze toegang tot alle communicatie die is opgeslagen in haar IT-systeem.
De gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord en toegangscode geheim en vertrouwelijk te houden. Elk gebruik van identificatiemiddelen gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van verlies, diefstal of bedrog van één van deze middelen, is de gebruiker verplicht NARAMEE | DE VERZACHTING hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, waarbij deze kennisgeving per aangetekend schrijven dient te worden bevestigd. De gebruiker wordt pas van zijn verantwoordelijkheid ontheven op de werkdag die volgt op de dag van ontvangst van de aangetekende brief.

7 Toegangsbeperking

NARAMEE | DE VERZACHTING behoudt zich het recht voor om elke gebruiker de toegang tot het geheel of een deel van de NARAMEE | DE VERZACHTING site, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te ontzeggen, in het bijzonder in geval van schending van deze gebruiksvoorwaarden.

8 Virusbeveiliging

NARAMEE | DE VERZACHTING heeft in het kader van de recente technologische ontwikkelingen beveiligingssystemen ingevoerd om deze site, haar computer- en telematicasysteem, haar databanken en de uitwisseling van gegevens met de gebruikers te beschermen. Er is ook een beschermingssysteem tegen bekende en detecteerbare vormen van virussen. Deze beschermingssystemen zullen regelmatig worden aangepast en bijgewerkt.
De verbintenis van NARAMEE | DE VERZACHTING op dit gebied is er een van middelen, niet van resultaten.
NARAMEE | DE VERZACHTING en haar zusterbedrijven kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, onderbreking, defect, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens veroorzaakt door de onrechtmatige toegang tot of om schade te berokkenen aan het computersysteem van derden, dat van NARAMEE | DE VERZACHTING of dat van een gebruiker, dan wel als gevolg van een virus afkomstig van de website van NARAMEE | DE VERZACHTING, het computersysteem van NARAMEE | DE VERZACHTING of dat van een computersysteem van een gebruiker, behoudens in geval van grove schuld of opzet.

9 Onderbreking van de toegang tot de dienst

NARAMEE | DE VERZACHTING gebruikt alle redelijke middelen die haar ter beschikking staan om ervoor te zorgen dat de gebruikers toegang hebben tot de diensten die op haar site worden aangeboden.
NARAMEE | DE VERZACHTING kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor machine-uitval, kabel- of stroomuitval, diefstal, inbraak, systeemfouten of enige andere gebeurtenis buiten haar redelijke controle waardoor de op de site aangeboden diensten ontoegankelijk of onbruikbaar zijn.
NARAMEE | DE VERZACHTING kan de toegang tot de site of een deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving onderbreken om de site te onderhouden of te verbeteren, in geval van overmacht, risico op misbruik of fraude, of in geval van een gebeurtenis buiten haar controle, zonder enige verplichting of vergoeding na de onderbreking van de toegang.
NARAMEE | DE VERZACHTING zal zich niettemin inspannen om gebruikers binnen een redelijke termijn te informeren over onderbrekingen.

10 Communicatie

Elke communicatie verzonden aan de gebruikers van de diensten die op deze site worden aangeboden, hetzij in elektronische vorm of per post, wordt geacht door de gebruiker persoonlijk te zijn ontvangen.

11 Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

NARAMEE | DE VERZACHTING behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en disclaimers waaronder u deze site wordt aangeboden, te wijzigen.

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het beheer van de site gebeurt vanuit de kantoren van NARAMEE | DE VERZACHTING en is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

NARAMEE | DE VERZACHTING nodigt gebruikers uit om onwettelijke inhoud die beschikbaar is vanaf haar diensten te melden, zodat zij de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te verwijderen of ontoegankelijk te maken.